Jan har i mange år renoveret både kirker og andre fredede og bevaringsværdige bygninger, herunder kalkning af facader eller forskønnelse af fx bindingsværk.

Jan er godkendt af Bygningsbevaring.dk til at udføre sådanne arbejder

Når en bevaringsværdi eller gammel bygning skal renoveres skal det ske med stor forsigtighed. Derfor anvender vi bl.a. en ny teknik til sandblæsning og afrensning, nemlig blæsning med tøris. Det er tillige miljøvenligt og kan bruges både indendørs og udendørs.

Du kan i gallerierne herunder se nogle af de arbejder vi har udført de senere år.

Har du brug for assistance til sådanne arbejder, så kontakt Jan på 40367519.